Schäfferotserklärung fir 2017-2023

Waasser

Drénkwaasserversuergung

 • Fäerdegstellung vum Waassertuerm an Erneierung vun der Waasserleitung zu Heeschbreg
 • Ausweisen vun Quellenschutzgebidder
 • Sanéierung vun den Quellenfaassungen
 • Nei Waasserleitung um Faubourg zu Bech fir Drockerhéichung am Netz a Verleeën vun engem Reewaasserkanal

Ofwaasserklärung

 • Fäerdegstellung vun der Kläranlag zu Heeschbreg
 • Bau vun Ofwaasserkollekteren zu Heeschbreg
 • Bau vun engem Regenrückhaltebecken mat Pompstatioun op der Kräizenhéicht
 • Bau vun enger neier Kläranlag zu Bech
 • Neien Ofwaasserkollekter zu Zëtteg (op der Drénk) a Verleeën vun engem Reewaasserkanal
 • Bau vun enger Pompstatioun fir Ofwaasser an der Béiwerwiss zu Bech

Stroossen a Weeër

Astandsëtzung vun folgenden Stroossen a Weeër:

Stroossen

 • Heeschbregerwee op der Schanz mat Parkplazen
 • Strooss duerch Heeschbreg
 • Strooss op der Drénk zu Zëtteg

Weeër

 • Foussgängerënnerféierung mat Vëlospiste : Kräizenhéicht-Schanz
 • Wee an der Béiwerwiss

Verschiddenes

 • Zousätzlech Vitesseanzeiger installéieren
 • Ofsécheren vun den Foussgängersträifen

Gebaier an ëffentlech Platzen

Gebaier ​

 • Barrièrefräi Moderniséierung an Erweiderung vum Gemengenhaus mat engem neien Gemengesall
 • Bereetstellen vun Stauraum am Centre culturel Hanner Bra fir all Veräiner aus der Gemeng Bech
 • Technesch Moossnamen fir d’Verbesserung vun der Akustik am Sall Hanner Bra
 • Fäerdegstellung vum Hall technique zu Hemstel
 • Iwwerleeungen fir déi zukënfteg Notzung vun den alen Schoulen zu Hemstel, op der Schanz a vum ale Waassertuerm op der Schanz
 • Schrëttweis energetesch a baulech Sanéierung vun den Gemengegebaier
 • Ënnerhalen vun den Gemengegebaier
 • Erweiderung vum Fernwärmenetz (Bech-Hanner Bra-Gemeng-Paschtoueschhaus)

Platzen

 • Behënnerteparkplatzen ausweisen

Schoulpolitik

 • Nei Schoul fir den Cycle 1 mat Maison Relais mat der Gemeng Manternach fäerdeg stellen
 • Naturspillplatz uleeën niewent der neier Schoul fir den cycle 1
 • Realiséierung vun engem neie Verkéierskonzept bei der Grondschoul zu Berbuerg
 • Eis Schoul beim Ëmsetzen vum Plan de réussite scolaire ënnerstëtzen
 • Eis fir eng gutt Zesummenaarbecht tëschent Schoul, Maison Relais an Elteren asetzen

Bebauungspolitik

 • Neien PAG vun der Gemeng ofschléissen
 • Kaaf vun Land fir kommunal Bauprojeten kennen ze realiséieren
 • Wunnraum promovéieren fir jonk a sozial schwaach Familljen
 • Gesetzlech Méiglechkeeten notzen fir neie Wunnraum ze schafen

Kanner, Jugend, Famill an 3.Alter

 • Spillplatz adaptéieren fir kleng Kanner op der Becher Gare (0-4Jär)
 • Zousätzlech Spillplatzen realiséieren an der Gemeng
 • Den Service de proximité weiderféieren
 • Promotioun vun den Aktivitéiten vum Club Senior vu Jonglënster
 • Kaaf vun engem Bett am Hospice zu Iechternach

Tourismus

 • Informatiounstafelen bei kulturell wäertvollen Siten opstellen
 • Sech u Projeten am Kader vum Naturpark Mëllerdall bedeelegen

Ëmwelt

 • Projeten am Kader vum Klima Pakt ëmsetzen
 • Opluedstatiounen fir Autoen a fir Vëloen
 • Bedeelegung un der Floss Partnerschaft Syre
 • Eng Ëmweltkommissioun asetzen
 • Energieverbrauch am ëffentlechen Raum reduzéieren
 • Hecken a Bam Planzaktiounen zesummen mat Natur an Ëmwelt weiderféieren

Veräiner

 • Ënnerstëtzung vun den Veräiner duerch d’Gemeng

Informatioun um Bierger

 • Update vum Internetsite
 • Bei gréisseren Projeten Bierger Versammlungen organiséieren
 • Op Ufro dem Bierger een Rendezvous ginn am Schäfferot

Finanzen

 • D’Gemengefinanzen am Equiliber halen fir och laangfristeg nach iwwert eng gesond Finanzsituatioun ze verfügen

Gemengefusioun

 • Éischt Sondeirungsgespréicher ufänken mat den Nopeschgemengen

Verschiddenes

 • Installatioun vun elektronesche Waasserzähler​
Dernière modification le 17.06.2020
Aller au contenu principal